Make your own free website on Tripod.com
  偏愛ALAN TAM  
 
倫迷甲乙
 
 

係呀! 我打算講下我對梅艷芳+譚詠麟首次合唱的歌路人甲乙。但首先和大家先開個小玩笑吧! 其實倫迷豈只分為甲乙呢! 我認識的倫迷可分為五大類型:

倫迷甲: 較年輕的倫迷。除了接受Alan式情歌外,也肯支持偶像的新嘗試 - 例如 迷情伴我飛翔思前想後等的曲風

倫迷乙: 跟著Alan成長的倫迷,但始終最懷念八十年代的經典金曲

倫迷丙: 精神上全力支持Alan,金錢上只支持翻版商、MP3,但又有錢買Alan演唱會飛同相片

倫迷丁: 忠實+長情+有錢歌迷,義無反顧的支持Alan,Alan唱乜都好,有譚詠麟三個字的就一定多多錢都買。

倫迷戊: 生活忙、工作忙、日忙夜忙。Alan出新碟佢唔知,當佢知Alan開演唱會時,飛已經賣唒。真係仲好鍾意Alan,但在演唱會上,佢又唔識歌名,又分唔清新歌同舊歌。

以上的我都係玩下n,別介懷。講番呢首Alan + Anita的首次合唱 (其實過去廿年他們合作無間,為慈善、志蓮都有合唱過,但最正式都係今次),大家都有所期待,大家估下估下,究竟他們會唱一首類似黑夜的豹+魔鬼之女的搖滾勁歌,還是像相愛很難 (梅艷芳+張學友)式的大路情歌。怎知,一看歌名己經覺得怪怪地,但仍期待路人甲乙會是首情歌 - 還記得張學友、許志安、鄭中基的合唱情歌甲乙丙丁嗎?

一聽之下,出乎意料之外....鈴聲、風聲.....雜聲、撕殺聲....帶出無窮驚喜和趣味,也成為碟中最突出的作品:

怎去開始

唔通Alan唱幻影? 唔係! 作曲、監制的蔡一智說這首歌靈感來自幻影,他很希望還原最基本的聲音 - 人聲是最美妙的音樂,所以便跳出了廣東歌的框框,作了一首沒有配樂的純清唱作品。因為這是一個非常大膽的嘗試,當他戰戰兢兢的向Alan提出時,他己準備了一首較POP的歌作後備之用。怎知Alan一口便答應了,更說希望給樂迷一個驚喜!

沒法解釋都開始 就讓我來說這個故事
時間 地點 人物 我一個
誰編的好劇本 如劇情動人話我知

一個關於臨時演員(茄喱啡)的故事,蔡一智說由影帝影后唱出茄喱啡的心聲會是很特別的。路人甲,路人乙,兩個亳不起眼的角色,一幕一幕向你道出....

四零年代 午夜雨中破舊冷巷 我一個走
不斷重覆 經過那小馬路 然後
浩南來電 我便要走到銅鑼灣 血花四濺
千人圍觀起哄 我一個退後

某日庭內四大教主 各自發功刮起猛風
小路旁邊出發 我經過大門後
八月炎夏 我在教堂裡曾祈禱 卻遭刺死
之後重返街角 再走到最後

是否很有電影感呢? 我覺得這兩句歌詞很抵死: "八月炎夏 我在教堂裡曾祈禱 卻遭刺死 之後重返街角 再走到最後" - 有否見過一些電視劇集 (尤其是武俠片) - 弟子丙在第五集明明戰死沙場,但在第八集又可以再出場飾演弟子丁 ;-)

重覆揣摩排練 動作走位 表情熟練
在每一位主角後面 一個獨自在公演
誰知他的名字 但會講聲非常面善
就似一齣好戲道具在表演

對白沒有 結局沒有 運氣最終有沒有
我名字沒有 我名字毋須有 怎麼連配樂也沒有

很悲哀的事實,無論多麼努力,始終和佈景版沒有大分別。但其實不用灰心,只要俾心機,路人甲乙也可成為郭富城或周星馳。曾幾何時,他們不是路人甲乙嗎?

 
 
返回主頁